Omplacering

Omplacering 


Det är sällan vi har hundar för omplacering . 

Men om vi har läggs de ut under denna flik 


Just nu har vi ingen hund för omplacering